Şirketimizin ana ilkesi müşteri memnuniyeti ve mutluluğudur. Bunu başarabilmek için gelişen müşteri Yedikıta Mermer kalite politikamız taleplerini doğru tespit etmek, uygun fiyat vermek, ürünü hatasız ve tam zamanında göndermek uygulamak ana kuraldır. Hedefimiz müşterilerin, çalışanların ve ilişkide bulunduğumuz üçüncü kurumların yaşam kalitesini yükseltmek ve katkıda bulunmaktır. Yaşayabilmek ve rekabet gücümüzü ortaya çıkarmak için verimli çalışmalı ve kaynakları etkin kullanmalıyız. Gerekli çalışmaları yaparken çalıştığımız ortamın ve yaşadığımız çevrenin temiz, emniyetli ve düzenli; ilişkilerimizin ise saygılı ve uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Başarıya giden yol  eğitimdir. Müşteriye en iyi hizmeti, kaliteli ürünü sunabilmenin ortak bir bilince gelmesi ancak eğitimle sağlanabilir.

Yedikıta Mermer sektöründe en mükemmeli yakalama hedefi ile;

  • Teknolojinin avantajlarını en doğru ve en iyi şekilde kullanarak kusursuz işler gerçekleştirmeyi,
  • İşlerin yapımı sırasında yasa, yönetmelik, standart, tüzük ve gereklerini yerine getirerek İşçi Güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri almayı ve işlerin standartlara uygun olarak yapımını sağlamayı,
  • Firma çalışanlarına sağlanan motivasyon ile performans ve verimlilği arttırmayı,
  • Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için, kadrosunda yeterlilik ve eğitim ile sürekli gelişimi sağlamayı,
  • Dünyada ve sektöründe atmış olduğu her yeni ve doğru adım ile öncü bir kuruluş olmayı,

Şirketimizi bulunduğumuz sektörün en güvenilir ve saygın şirketlerinden biri haline getirmek için çalışanlarımızın üstün çaba ve özveri göstermeye devam edeceğine inanıyoruz.